PRO KEXHOLM RY

Pro Kexholm ry:n tietosuojaseloste

Tarkistettu 13.10.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Suomen henkilötietolaki (1050/2018)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

 1. Rekisterinpitäjä

Pro Kexholm ry
co / Kaarlo Telasuo, Kuuluttajankatu 4 C 38, 00240 Helsinki
y-tunnus: 2986322-1

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Koskelin
kirsi.koskelin@gmail.com

 1. Rekisterin nimi
  Pro Kexholm ry:n tietosuojaseloste
 2. Rekisteriin liittyvä sivusto
  www.prokexholm.fi
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin ylläpitämisen peruste

  Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • jäsenrekisterin ylläpito
 • yhdistyksen tapahtumista kertominen, kokouskutsujen ja muiden yhdistyksen toimintaan liittyvien viestien lähettäminen

Jäsenrekisteriä ylläpidetään seuraavilla perusteilla:

 • Jäseneksi liittymisen yhteydessä saadut yhteystiedot
 • Muu suostumus, esim. Pro Kexholm ry:n verkkosivuston yhteydenottolomakkeella kerätyt yhteystiedot tai muu kysytty lupa jäseneksi liittymiseen.
 1. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Kotiosoite
 • Puhelinnumero
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterissä olevat tiedot saadaan jäseneltä itseltään:

 • Jäseneksi rekisteröitymisen syntyessä
 • puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai viestillä (esim. Messenger, Whatsapp)
 • verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta
 • jäsenen ilmoittaessa yhteystietonsa muutoin
 1. Tietojen vastaanottajat

Jäsenrekisterin tietoja käsittelee pääsääntöisesti vain yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Rekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai tutkimustarkoituksiin. Suomen lakien mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pyydettäessä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Evästeet

Kuten lähes kaikilla verkkosivustoilla, myös tällä sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palveluja sivustolla vierailevien tarpeita vastaaviksi ja ne esimerkiksi nopeuttavat sivuston latautumista. Sallimalla evästeet sivuston käyttö on sujuvampaa. Voit hylätä evästeiden käytön evästeasetuksissa, mutta se saattaa aiheuttaa virhetilanteita sivuston käytössä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu ja sijoitettu yhdistyksessämme niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ne yritykset, joilta hankimme palveluja, vastaavat rekisterin suojauksesta asianmukaisesti omassa yrityksessään.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa. Tietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun yhdistyksen jäsen on avannut viimeisen yrityksen lähettämän sähköpostin tai uutiskirjeen.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@prokexholm.fi

 • Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Voit pyytää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 • Poisto-oikeus: Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
 • Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Yhteystiedot

Pro Helsinki ry
Kuuluttajankatu 4 C 38
HELSINKI 00240

Puheenjohtaja
Kaarlo Telasuo
040 050 0580

Pro Kexholm ry

Sihteeri
Kirsi Koskelin
kirsi.koskelin@gmail.com

Copyright Pro Kexholm ry 2021

Scroll to Top