PRO KEXHOLM RY

Pro Kexholm ry lepää toistaiseksi

Pro Kexholm ry on vuosikokouksessaan 14.12.2022 päättänyt, että yhdistyksen toiminta keskeytetään toistaiseksi. Uutta hallitusta ei vuosikokouksessa siten valittu, mutta puheenjohtaja Kaarlo Telasuo edustaa yhdistystä tarvittaessa.

Yhdistyksen tehtävänä on ollut vaalia kulttuurikohteiden säilyttämistä entisen Käkisalmen (nykyisen Priozerskin) alueella sekä rakentaa yhteistyötä kaupungin nykyisten asukkaiden ja yhdistyksen jäsenten kesken. Tämän hetkinen maailmantilanne ei anna tähän mahdollisuuksia. Kun edellytykset toiminnan jatkumiselle palautuvat, voidaan yhdistyksen toiminta taas käynnistää.

Scroll to Top